Başkanın Mesajı

"Yeni Dönemde Yeni Farklılıklar - Bölgemizde Gelecek GESİFED İle Şekillenecek"

Merhaba;
Hayatımda birçok unvan altında birçok görevde bulundum. Bunlardan halen devam eden TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yürütme Kurulu Üyeliği, Denizli Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Doğa ve Çevre Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, CEO Kulübü Üyeliği, TÜRKONFED Fon ve Girişim Sermayesi Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Aile Şirketim Sadık Grubun'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Sadık Ventures Kurucu Ortaklığı vb. Bunların hepsi çok değerli ancak 03.04.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Sevgili Başkanımız Av.Aysun NALBANT'tan devraldığım Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu-GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Mersin olmanın benim için değeri ve önemi çok farklı. 


GESİFED; Denizli, Muğla, Aydın illerini kapsayan girişim ve iş dünyası derneklerini bir araya getirerek bölgesel ve kurumsal kalkınma politikaları üretilmesine öncülük etmektedir. Sürdürülebilir ülke kalkınmasında rol üstlenerek rekabetin ve nitelikli iş gücünün kazandırılmasına katkıda bulunmayı misyon edinen federasyonumuz, üç ilimizden toplamda 1.500'ün üzerinde üye sayısına sahip 11 Sivil Toplum kuruluşunun çatı örgütüdür. Üye derneklerimizin destekleriyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, üyelerimizin faaliyetlerinde, gelişim serüvenlerinde onlara zaman zaman yol arkadaşlığı, zaman zaman mentörlük yapmaktayız. Tüm amacımız Ulu önderimiz Atatürk'ün çizdiği çağdaş Türkiye Cumhuriyeti vizyonuna ulaşmak amacıyla bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için yerel bazda kalkınma dinamikleri yaratarak ve evrensel iş etiği ilkelerine bağlı kalarak bölgemizin ülke ekonomisindeki payını artırmak amacıyla projeler üretmek ve nihai olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Sorumlu olduğumuz üç ilimizin ekonomisi benzerlikleri yanı sıra öne çıktıkları sektörler farklılık göstermektedir. Denizli, üretim ve sanayi ağırlıklı olmakla birlikte aynı zamanda Turizm, Tarım; Aydın ağırlıklı tarım ve turizm, ayrıca sanayi; Muğla ise turizm yoğun ekonomisi bulunmaktadır. Turizmin ön plana çıktığı illerde pandeminin etkisi çok şiddetli hissedilmiş, oteller kapalı kalmış, uçak seferleri azalmış veya tamamen iptal edilmiş ve maalesef firmalar çok olumsuz etkilenmiştir. Turizm sezonunun başlaması ve pandeminin etkisinin azalması ile yasakların kalkmasına bağlı deniz kenarında bulunan bölgelerde hareketlilik başlamıştır. Ancak bölgeyi sarsan yangın felaketi turizm sektörünü ve bölge halkımızı oldukça olumsuz etkilemiştir. Bunların haricinde Denizli'de bulunan termal turizm henüz istenen seviyeye gelmemiştir, hala kapalı tesislerin olduğu bilinmektedir. Denizli sanayisi bu dönemde üretime ara vermemiş, artış kaydetmiştir. Önümüzdeki süreçte bölgemiz ekonomisinin; turizmin hareketlenmesi, sanayi artışının devam etmesi ve tarım ile daha iyi seviyelere geleceği görüşündeyiz. Tarımda Devlet Politikamızın ciddi şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tarım sektörü teknolojik yatırım destekleri ile özendirilmeli ve gerek iç pazar, gerekse ihracat anlamında üretime dönük teşviklerle potansiyel arttırılmalıdır.

Peki Bölgede GESİFED Olarak Bizler Yeni Dönemde Ne Gibi Projeler Yapmayı Düşünüyoruz; GESİFED olarak 11-13 Haziran'da Bodrum'da organize ettiğimiz çalıştayda yeni dönem stratejilerimizi ve projelerimizi belirledik. Federasyon bölgemizde ekonomik, kültürel, turistik ve ticari boyutlarda şu ana kadar yapılan çalışmalardan yola çıkarak üyelerimizle daha farklı neler yapabilirizi tartıştık. GESİFED yönetimi olarak bizlere 'çatı oluşum' olma özelliğimizden dolayı 'mentörlük' rolünün düştüğünü daha net bir şekilde görmüş olduk. Dünyada ve ülkemizde meydana gelen sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmeler ışığında bizlere büyük görevler düşmektedir. Demokratik hukuk devleti anlayışı içinde, evrensel iş ahlakı ilkelerini benimseyerek ve iş insanlarının sorunlarına sahip çıkarak bölgemizin potansiyellerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için yeni dönemde de farklı projeler üreteceğiz. Temel amacı; bölgede sosyal, kültürel, doğal, tarihi ve ekonomik alanda gelişimi - değişimi artırmayı - beslemeyi ve yurtiçi ve yurtdışında bu bölgenin değerini üst düzeye çıkarmayı planlayan GESİFED Ege Hikayesi'nin ilk adımı olarak planlanan "Gelecek Turizm ile Şekillenecek" Projesi odak grup toplantılarında ortak akıl ile bölgeye ait değerleri yeniden gün ışığına çıkardık.

Biraz "Ege Hikayesi" projemizden bahsetmek istiyorum. EGE HİKAYESİ Projesi; 11 üye derneğin ortak akıl çalışmaları sonucu ortaya çıkan projeler arasından demokratik/online oylama ile seçilmiş olup; odak noktasına tarım, turizm, eğitim, istihdam ana eksenlerini almıştır. GESİFED olarak faaliyet gösterdiğimiz Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan "EGE HİKAYESİ" Projesi ile bölgede sosyal, kültürel, doğal, tarihi, turizm ve ekonomik alanda gelişimi, değişimi, istihdamı arttırmayı, bölgesel kalkınmayı sağlamayı aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışında bu bölgenin değerini üst düzeye çıkarmayı planlamaktadır. Bölgeyi 2023 yılına taşıyacak Vizyonumuzu: "Yaşam kalitesi yüksek, yeniliğe dayalı üreten, doğasını koruyan, küresel turizm odağı Güney Ege" olarak belirledik. Ege Hikayesi projesine yeni dönemde de devam edeceğiz. Ayrıca herkes tarafından da çok ilgi gören ve beklenilen "Cumhuriyet Balosu ve Konseri" yeni dönemde de devam edeceğimiz projelerimizden olacaktır.

Bölgeye ve ülkeye katkı koyacak üyeler arasında ticaretin arttırılmasına ve gerekliliğine inanıyoruz.
Bu nedenle her ilimizden üyelerimizin oluşturduğu komisyon bu konuyla ilgili üyeleri bilgilendirmek ve projeler üretmek için çalışmalara başladı.

Girişim ve teknoloji yine çok önem verdiğimiz projeler arasındadır. Girişim Sermayesi Ekosisteminin tanıtılması adına önemli katkılar koymayı hedefliyoruz. Çünkü bu trendin dünyanın gözdesi olduğunu düşünüyoruz. Dünyaya ayak uyduracaksak artık Teknolojiyi ve Bilişimi göz ardı etmemiz mümkün değil. Bu konuda önemli çalışmalar içeresinde olacağız ve bu dönemde Teknoloji ve Girişim Sermayeleri GESİFED'in merkezinde olacaktır. Bu konuyla ilgili de bir komisyon oluşturduk.

Yine aldığımız karara göre her sene farklı bir ilimizde ekonomi zirvesi düzenlemeyi planlıyoruz. Bu zirvelerde hem ekonominin nabzını tutmayı hem de toplanacağımız ildeki turizm dahil tüm yatırım imkanlarını araştırılarak yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyoruz.

Çalışmalarımızı her zaman akademik alt yapıya da dayandırmak istemekteyiz. Bu nedenle üç ilimizin üniversiteleri ile işbirliği protokolleri yapmaya başladık. Umarım birlikte bölgemize ve ülkemize katkı sağlayacak projeler gerçekleştiririz.

Yeni dönemde GESİFED olarak odağımız için özet olarak şunları söyleyebilirim. Sivil Toplum Kuruluşlarında(STK) markalaşma, STK'nın varoluş amacı doğrultusundaki toplumsal konuları net olarak analiz ederek, anlayarak ve konulara göre gündem yaratarak, sürdürülebilir çözümler üreterek ve en önemlisi her üyenin katılımı ile sağlanabildiğine inanıyoruz. O yüzden federasyonumuzun çatısı altında olan her bir STK'yı bölgesinde bir marka haline getirme en önemli hedefimiz olacak.

Günümüzün gündemi olan İklim kriziyle ve 17 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili komisyon oluşturulmasına karar verdik. Bu amaçlar için ortaklıklar konusuna odaklanılıp konuların dernekler arasında paylaşılmasına karar verdik. Örneğin "Temiz Su ve Sanitasyon, Erişilebilir Temiz Enerji, İklim Eylemi, Sudaki Yaşam" konusunda üyemiz olan DESİAD derneğimizle birlikte başlatacağız.

Kısaca özetlemek gerekirse ilerleyen günlerde üye aidiyetlerinin artırılması, kurumsallaşma adımlarıyla birlikte daha güçlü bir GESİFED'in bilinilirlik çalışmalarına önem verilmesi ve üye dernek sayısının artırılarak bölgede daha etkin konuma gelinmesi, mentörlük rolünün güçlendirilmesi, federasyon içi üyeler arası ve federasyon dışı aktörlerle iletişimlerin geliştirilmesi, yaratılan katma değerlerin kayıt altına alınarak bölge genelinde veri kaynağı haline gelmek odağımız olacaktır. Dönemimizde özellikle odak noktalarımızın ve stratejik amaçlarımızın bölge kalkınmasındaki yaratacağı farklılığın farkında olarak "Bölgemizde Gelecek GESİFED İle Şekillenecek" diyerek temamızı sürdürülebilir projelerle hayata geçirerek yaşatacağız.

GESİFED'de bundan önce başkanlık yapan Kurucu Başkanımız Sn.Mehmet Salih Başöz, Merhum Sn. Sadık Emre Çaputçu, Sn.Ahmet Yavuzçehre, Sn.Gültekin Okay Salgar, Sn. Aysun Nalbant başta olmak üzere Yönetim Kurullarına ve emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim ve aynı zamanda şimdiden GESİFED'e katkı koyacak öncelikle yönetim kurulumuza, dernek başkanlarımıza, her bireye ve kuruma şükranlarımı sunarım.

Saygılarımla

Oktay MERSİN
GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı

Adres

Kınıklı Mah. 6021 Sok. No:35/B Pamukkale/Denizli

Telefon

(0258) 212 80 97