Gündem

1. Açılış ve yoklama
2. Toplantı Divan Heyeti’nin seçimi(1 başkan, 2 yazman)
3. Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, oylanması
5. Gelir-Gider Raporunun okunması, görüşülmesi, oylanması
6. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi, oylanması
7. Yeni üye olacak derneklerden alınacak federasyona giriş aidatının, üye derneklerin ödeyeceği yıllık üye ödentisinin, Yönetim Kurulu üyeliği yıllık ödentisi bedellerinin görüşülmesi, oylanması
8. Tahmini Bütçenin okunması, görüşülmesi, oylanması
9. Tüzük değişiklikleri görüşülmesi, oylanması
10. Yönetim Kurulu Üye Seçimi (23 asil- 23 yedek)
11. Denetleme Kurulu Seçimi (3 asil-3 yedek)
12. Disiplin Kurulu Seçimi (3 asil-3 yedek)
13. Konfederasyonda Federasyonu temsil edecek kişilerin seçimi (24 kişi)
14. Dilek ve temenniler
15. Kapanış 

Adres

Kınıklı Mah. 6021 Sok. No:35/B Pamukkale/Denizli

Telefon

(0258) 212 80 97