Dünden Bugüne Gesifed
2012 yılında bir araya gelen, iş dünyası temsilcisi bir grup STK başkanı, ülke kalkınmasının bölgesel kalkınmadan geçtiğinin bilincinde olarak, TR32 (DENİZLİ, MUĞLA, AYDIN) bölgesinde, ortak ilke ve hedefleri benimseyen, düşünce ve hareket birliği sağlayan iş insanları derneklerini aynı çatı altında toplamaya karar vermişlerdir.

Başkanın Mesajı

"Yeni Dönemde Yeni Farklılıklar - Bölgemizde Gelecek GESİFED İle Şekillenecek" 

BİA Bölgesel İş Ağları

Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı 3. Dönemi kapsamında TÜRKONFED yürütücülüğünde hayata geçiirilen Bölgesel İş Ağları Projesi kapsamında kurulanBölgesel İş Ağları Platformu ile federasyonları, dernekleri ve üye iş insanlarını birbirine bağlayarak iş ağlarını güçlendirmek, potansiyel iş birlikleri yaratmak ve bunun yanı sıra federasyonların ve derneklerin üye izleme ve yönetim kapasitelerini artırmak hedeflenmiştir.

Üyelerimizin Etkinlikleri

24.03.2022

SÖGİAD 24.03.2022

14.03.2022

DENSOR 14.03.2022

06.03.2022

DEGİAD - RUNANTALYA

Adres

Kınıklı Mah. 6021 Sok. No:35/B Pamukkale/Denizli

Telefon

(0258) 212 80 97